Призматрон
изготовление наружной рекламы

Виготовлення вивісок,широкоформатний друк

вивіски, світлові букви, об'ємні букви, стели, таблички, покажчики, широкоформатний друк, друк банерів, друк на самоклеючій плівці, друк на плівці Oracal, штендери, оформлення торгових приміщень, брендування автомобілів, поклейка вітрин плівкою, POS-матеріали, хештеги.
наружная реклама Киев
Рус


Призматрон

Призматрон - это разновидность биллборда. Как правило, площадь призмы такая же как и у щитов —  3х6м  или 4х3 м и 4х8 м, но иногда встречаются нестандартные размеры. Самый популярный размер такой конструкции - 3х6 метра.

Размещение рекламы на призме отличается от размещения на борде тем, что ее поверхность состоит из десятков трёхгранников (призмы, от чего и название рекламной конструкции) позволяющий разместить на одной плоскости до трёх сюжетов.

С одной стороны, может показаться, что это минус, ведь рекламу увидит меньшее количество людей. Но давно доказано, что динамичная смена сюжета заставляет целевую аудиторию обращать внимание на рекламу на призме чаще, чем на рекламу статичного щита. Скорость смены сюжета 10-15 секунд.

Для обозначения призмы могут использовать термин "роллер". Эти конструкции устанавливаются исключительно в местах оживленного трафика и постоянного скопления транспорта, а также в тех местах города, где проходить большое количество людей: возле метро, поблизости торгово-развлекательных центров, супермаркетов, рынков. После недавней "очистки" центров крупных городов Украины от больших конструкций скроллы заменили ситилайтами.

Призмы можно встретить около аэропортов, авто- и железнодорожных вокзалов. И почти всегда все их грани заполнены рекламой, что свидетельствует о большом спросе со стороны клиентской аудитории.

У призм всегда присутствует внешняя прожекторная подсветка, что дает им дополнительное преимущество над щитами без освещения.

Обслуживание призмы дороже, чем обслуживание биллборда, потому что поклейка и монтаж рекламных плакатов занимают больше времени и ресурсов. Для ротации сюжетов все грани снимают с рамы и доставляют в сервисный центр, затем  клеят на них полосы нарезанного постера. После чего грани возвращают на призму, аккуратно выкладывая элементы рекламного сюжета. Одновременно на каждой стороне призмы могут размещаться до 3 разных клиентов.


Цены на призматроны в крупнейших городах Украины*:

Киев                    2800-5200 грн

Харьков               3000-5200 грн

Львов                  2000-3400 грн

Одесса                 3000-5200 грн

 Днепропетровск   2000-3600 грн


*Цены на призматроны очень разнообразные и зависят от места расположения каждой отдельной конструкции. Кроме того при размещении рекламы на длительный период или на один месяц на более чем 10 призматронах мы предоставляем существенные скидки. Цены уточняйте у наших менеджеров.

Призматрон - це різновид білборда. Зазвичай площа призми така ж як і у щитів - 3х6м або 4х3 м і 4х8 м, але іноді зустрічаються нестандартні розміри. Найпопулярніший розмір такої конструкції - 3х6 м.
 
Розміщення реклами на призмі відрізняється від розміщення на борді тим, що її поверхня складається із десятків тригранників (призм, від чого і назва рекламної конструкції), що і дозволяє розмістити на одній площині до трьох сюжетів.
 
З одного боку, може здатися, що це мінус, адже рекламу побачить менша кількість людей. Але давно доведено, що динамічна зміна сюжету змушує цільову аудиторію звертати увагу на рекламу на призмі частіше, ніж на рекламу статичного щита. Швидкість зміни сюжету 10-15 секунд.
 
Для позначення призми можуть використовувати термін "роллер". Ці конструкції встановлюються виключно в місцях жвавого трафіку і постійного скупчення транспорту, а також у тих місцях, де зосереджується велика кількість людей: біля метро, коло торгівельно-розважальних центрів, супермаркетів, ринків. Після недавнього "очищення" центрів великих міст України від великих конструкцій скроли замінили ситілайтамі.
 
 
   
Призми можна зустріти біля аеропортів, авто- і залізничних вокзалів. І майже завжди всі їх грані заповнені рекламою, що свідчить про великий попит і боку клієнтської аудиторії.
 
У призм завжди присутнє зовнішнє прожекторне підсвічування, що дає їм додаткову перевагу над щитами без освітлення.
 
 
Обслуговування призми дорожче, ніж обслуговування білборда, тому що поклейка і монтаж рекламних плакатів займають більше часу і ресурсів. Для ротації сюжетів усі грані знімають з рами і доставляють у сервісний центр, потім клеять на них смуги нарізаного постера. Після чого грані повертають на призму. Одночасно на кожній стороні призми можуть розміщуватися до 3 різних клієнтів.

Ціни на призматрони у найбільших містах Україні*:
 

Київ                     2800-5200 грн

Харків                 3000-5200 грн

Львів                   2000-3400 грн

Одеса                  3000-5200 грн

 Дніпропетровськ 2000-3600 грн.


*Ціни на призматрони дуже різноманітні і залежать від місця розташування кожної окремої конструкції. Крім того при розміщенні реклами на тривалий період або на один місяць на більш ніж 10 призматронів ми надаємо суттєві знижки. Ціни уточнюйте у наших менеджерів.